Hlavní obsah

upsetting [ʌpˈsetɪŋ]

Vyskytuje se v

let: Don't let it upset you.Nenech se tím vyvést z míry.

vyvést: zneklidnit disconcert, unsettle, upset sb, silně překvapit BrE wrong-foot sb, fyzicky throw sb out of balancevyvést koho z rovnováhy

žaludek: upset one's stomach(z)kazit si žaludek

podráždit: upset one's stomachpodráždit si žaludek

upset: upset stomachžaludeční nevolnost, zkažený žaludek