Hlavní obsah

fitness [ˈfɪtnɪs or -nəs]

Odvozená slova

fit

Vyskytuje se v

fitness: práceschopnost, pracovní způsobilostfitness for work