Hlavní obsah

fitness [ˈfɪtnəs or -nɪs]

Odvozená slova

fit

Vyskytuje se v

fitness: práceschopnost, pracovní způsobilostfitness for work