Hlavní obsah

purview [ˈpɜːvjuː]

Vyskytuje se v

purview: within/beyond the purview of sb/sthv rámci/mimo rámec působnosti koho/čeho