Hlavní obsah

qualification [ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃən]

Vyskytuje se v

vocational: vocational qualificationprofesní kvalifikace

qualification: qualificationskvalifikace absolvované zkoušky, průprava ap.