Hlavní obsah

detoxification [diːˌtɒksəfɪˈkeɪʃən or ˌdiː-]

Podstatné jméno

  • detoxi(fi)kacedrug detoxification unitdetoxifikační jednotka léčebny