Hlavní obsah

tady

Příslovce

  • here(tadyhle) over here(zdůraznění) this is whereTady je Novák. u telefonu(This is) Novák speaking.Je tady někde?Is he around here?Tady to máte/máš.Here/There you are.tady dole/uvnitř/nahoředown/in/up here

Vyskytuje se v

někde: (somewhere) around here, over here, hereabouts, hereaway(s)někde tady

blízko: Is there a gas station nearby?Je tady někde blízko benzínka?

brát se: What are you doing here?, What brings you here?Kde se tady bereš?

být: I am here.Jsem tady.

dělat: What are you doing (here)?Co (tady) děláš?

divadlo: Stop making a scene.Nedělej tady divadlo.

dokud: As long as I am here ...Dokud jsem tu/tady budu já ...

dovolená: We are here on holiday.Jsme tady na dovolené.

horko: It's hot in here.Je tady horko.

chlívek: What a sty!Tady je ale chlívek!

chtít: I want you to stay here.Chci, abys zůstal tady.

chybět: Something is missing here.Něco tady chybí.

již: She doesn't live here any more.Již tady nebydlí.

kdyby: If only he were here.Kdyby tak byl tady.

mít: při podávání Here you are!Tady máš/máte.

motat se: Get out of the way!Nemotej se tady! nepřekážej

někam: Is there any place to go here?Dá se tady někam jít? za zábavou

někdo: (Is there) anybody here?Je tady někdo?

než: I'll go alone rather than wait.Než tady čekat, půjdu sám.

nikdo: We won't find anybody here.Tady nikoho nenajdeme.

o: That is not the point.O to (tady) nejde.

plést se: Get out of the way!Nepleť se tady!

poblíž: Is there a pharmacy near here?Je tady poblíž lékárna?

podepsat se: Put your signature here.Podepište se tady.

policie: The police are here.Je tady policie.

poprvé: Is this your first time/stay here?, Are you here for the first time?Jste tady poprvé?

prvně: Are you here for the first time?, Is this your first time here?Jste tady prvně?

scházet: Something is missing here.Něco tady schází.

stavět: The train doesn't stop/call here.Vlak tady nestaví.

šéfovat: Who is in charge here?Kdo tomu tady šéfuje?

věčnost: I've been waiting here for ages.Čekám tady věčnost.

vedro: It is very hot (here).Je (tady) vedro.

vyznat se: I don't (my way around) know this place., I'm lost here.Nevyznám se tady.

zůstat: How long are you going to stay?Jak dlouho tady zůstanete?

here: near heretady poblíž

near: near heretady poblíž, nedaleko odsud

pleasure: Business or pleasure?Jste tady obchodně nebo za zábavou?

anybody: Is there anybody here?Je tady někdo?

be: I am still here.Ještě jsem tady.

before: I have never been here before.Nikdy předtím jsem tady nebyl.

business: I'm here on business.Jsem tady služebně.

charge: Who is in charge here?Kdo to tady vede?, Kdo tomu tady šéfuje?

do: What are you doing here?Co tady děláš?

it: I like it here.Líbí se mi tady.

mind: Would you mind my smoking here?Nevadilo by Vám, kdybych tady kouřil?

missing: Something is missing here.Něco tady chybí.

one: One can't eat here.Tady se nedá jíst.

pending: He is here pending his request for asylum.Je tady na vyřízení své žádosti o azyl.

plentiful: Fish is plentiful here.Je tady spousta ryb.

point: That is not the point.O to tady nejde.

quit: I quit.Končím (tady). v práci ap.

right: Right here, right now.Právě tady, právě teď.

safe: You are safe here.Tady jste v bezpečí.

something: He is here, that's something.Je tady, alespoň že to.

still: Are you still here?Ty jsi ještě tady?

they: They are here.Jsou tady.

this: Hello, this is John.Ahoj, tady John.

want: I want you to stay here.Chci, abys tady zůstal.

welcome: You are only welcome to stay.Klidně tady zůstaň(te)., Budeme (jen) rádi, když zůstanete.

will: You will not smoke here.Tady nebudeš kouřit.

tady: down/in/up heretady dole/uvnitř/nahoře