Hlavní obsah

opencast [ˈəʊpənˌkɑːst also AmE -ˌkæst]

Přídavné jméno

  • BrE opencast minepovrchový důlopencast miningpovrchová těžba, povrchové dobývání

Vyskytuje se v

důl: povrchový důlsurface/strip/opencast mine

povrchový: horn. povrchový důlsurface/BrE opencast/AmE strip mine

opencast: povrchový důlBrE opencast mine