Hlavní obsah

opencast [ˈəʊpənˌkɑːst also AmE -ˌkæst]

Přídavné jméno

  • BrE opencast minepovrchový důlopencast miningpovrchová těžba, povrchové dobývání

Vyskytuje se v

důl: surface/strip/opencast minepovrchový důl

povrchový: surface/BrE opencast/AmE strip minehorn. povrchový důl

opencast: BrE opencast minepovrchový důl