Hlavní obsah

řeka

Podstatné jméno, rod ženský

  • river(její tok) streamdolů po řecedownstream, down-river, down the riverústí řekyriver mouth, (do moře též) estuarybřeh/okolí řekyriverside

Vyskytuje se v

přes, přese: bridge over/across the rivermost přes řeku

stoupnout: The river rose by 3 m.Hladina řeky stoupla o 3 m.

široký: wide/broad riverširoká řeka

vlévat se: The river flows into the sea.Řeka se vlévá do moře.

zaplavit: The river flooded the fields.Řeka zaplavila pole.

lost: AmE lost riverponorná řeka mizející do podzemí

midstream: in midstreamuprostřed řeky

river: down/up (the) riverpo/proti proudu (řeky)

riverside: riverside picnicpiknik u řeky

subterranean: subterranean riverponorná řeka

by: by the riveru řeky

over: bridge over the rivermost přes řeku

up-river: be up-riverbýt na horním toku řeky

wind: The river winds among the hills.Řeka se vine mezi kopci.

zigzag: The river zigzags through the countryside.Řeka se klikatí krajinou.

řeka: downstream, down-river, down the riverdolů po řece