Hlavní obsah

bases [ˈbeɪsɪz]

Související hesla

pl of base

Související hesla

pl of basis

Vyskytuje se v

base: touch base with sbprobrat to, zkonzultovat to s kým zjistit jeho názor na věc ap.

base: be off basebýt (úplně) vedle, mýlit se

base: touch base with sbspojit se, navázat (znovu) kontakt s kým hl. po delší době

round: based round sthzaložený na čem, vycházející z čeho nápad ap.

base: anat. base of the skullspodina lebeční

base: (slatted) bed basepostelový rošt

base: at the base of the tailu kořene ocasu psa ap.

base: ekon. base payzákladní plat

base: ekon. tax basedaňový základ

base: power basepolitická základna podpora voličů ap.

base: voj. naval basenámořní základna

base: base colourzákladní barva

base: home basedomácí meta, přen. základna, (domácí) zázemí, AmE hovor. styk, píchačka nejvyšší úroveň erotické intimnosti

basis: on a regular basispravidelně

basis: práv. legal basisprávní základ

camp: base campzákladní tábor horolezecký

customer: customer baseklientela (firmy), zákaznická základna

daily: on a daily basiskaždodenně, každý den

diet: plant-based dietrostlinné stravování

difference: mat. difference basediferenční báze

monthly: on a monthly basisměsíčně, každý měsíc

on: based on sthzaložený na čem

paint: water-based paintvodorozpustná barva

protein: protein-basedna proteinové bázi

rota: on a rota basisstřídavě, na střídačku různými osobami konaný, (po)dle rozpisu (služeb)

sensor: výp. sensor-basedprocesní systém, data ap.

skull: base of the skullspodina lebeční

soundly: soundly basedrozumně/náležitě podložený rozhodnutí, výrok ap.

spine: base of the spinekostrční páteř, kostrč spodní část páteře

submarine: submarine baseponorková základna

individual: on an individual basisindividuálně

báze: na bázi čehoon the basis of sth

lebeční: spodina lebečníthe base of the skull, skull base

letecký: letecká základnaair base, malá airfield

mimo: být (úplně) mimo nepřesný odhad ap.be off the mark, AmE be off base

opěrný: přen. opěrný bod pro další postupfoothold, základna base, voj. pro obranu ap. strongpoint

podklad: na podkladě čehoon the basis of sth

pohlaví: diskriminace na základě pohlavísex discrimination, discrimination on the basis of sex

raketový: voj. raketová základnamissile site/base

sídlo: firma se sídlem v ...company with its registered office at..., sídlící v company based in ...

titul: z titulu čeho kvůlion grounds/the basis of sth, due to sth

základ: ekon. daňový základtax base

základ: na základě čehoon the basis of sth, on sth, z důvodu on the ground of sth

základna: voj. vojenská/letecká/ponorková základnamilitary/air/submarine base

základový: stav. základová deskaraft foundation, base slab

námět: na námět románu ... natočenýbased on the novel ...

podle: podle skutečného příběhu film ap.based on true story

předloha: film podle předlohy ...film based on the novel ...