Hlavní obsah

bas

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (hlas) bass
  2. basy (nízké tóny) bass

Vyskytuje se v

double-decker: double-decker (bus)(dvou)patrový autobus

single-decker: single-decker (bus)jednoposchoďový autobus

articulated: motor. articulated buskloubový autobus

go: go by busjet autobusem

inside: na vnitřní straně, zevnitř, na vnitřku, slang. v base, v lochu, za mřížemion the inside

on: on the busv autobuse

shelter: bus shelterkrytá zastávka autobusu

apart: The bus was empty apart from the driver.Až na řidiče byl autobus prázdný.

courtesy: courtesy busautobus zdarma, bezplatná autobusová doprava

crate: basa pivcrate of beer

service: There is no bus service between these towns.Mezi těmito městy nejezdí žádná autobusová linka.

take: You best take a bus.Nejlepší máte jet autobusem.

poky: být v base, být za katremAmE, hovor. be in the pokey

porridge: sedět, být v lochu/base, bručet, lepit pytlíkyslang. do porridge

autobus: on a busv autobuse

autobusový: bus stopautobusová zastávka

dálkový: BrE coach, long-distance busdálkový autobus

nádraží: bus terminal/station, AmE bus depotautobusové nádraží

poschoďový: BrE double-decker (bus)poschoďový autobus

řád: (bus) BrE timetable/AmE schedule(autobusový) jízdní řád

stanice: bus stationautobusová stanice

vyhlídkový: sightseeing busvyhlídkový autobus

běžet: I ran for the bus.Běžel jsem na autobus.

jednička: We will take the number one tram/bus.Pojedeme jedničkou.

jet: Does this bus go to ... ?Jede tenhle autobus do ...?

nasednout: She got on the bus.Nasedla do autobusu.

odjet: The bus has just left.Autobus právě odjel.

přestoupit: We will change to bus no. 2.Přestoupíme na autobus č. 2.

stavět: The bus stop is round the corner.Autobus staví za rohem.

stihnout: I caught the bus to ...Stihl jsem autobus do ...

ujet: I missed my bus.Ujel mi autobus.

vysednout: He got off the bus and ...Vysedl z autobusu a ...

funus: miss the bus, lock the stable door after the horse has boltedpřijít s křížkem po funuse

bus: bus (bar)sběrnice

bas: basynízké tóny bass