Hlavní obsah

přestoupit

Dokonavé sloveso

  1. (na vlak ap.) na co change (to) sth, transfer (from sth) to sthPřestoupíme na autobus č. 2.We will change to bus no. 2.
  2. (k jiné straně ap.) (odkud) kam, k čemu go over to sb/sth, change, move to sth(do jiného týmu) join sth, transfer to sth(na jinou víru) convert to sth
  3. (porušit - zákon) co violate, breach sth(pravidla) transgress against sth

Vyskytuje se v

train: change trainspřestoupit při cestě vlakem

přestoupit: We will change to bus no. 2.Přestoupíme na autobus č. 2.