Hlavní obsah

discrimination [dɪˌskrɪmɪˈneɪʃən]

Vyskytuje se v

race: race discriminationrasová diskriminace

diskriminace: racial discriminationrasová diskriminace

pohlaví: sex discrimination, discrimination on the basis of sexdiskriminace na základě pohlaví

rasový: racial intolerance/discriminationrasová nesnášenlivost/diskriminace

discrimination: discrimination in favour of sbpozitivní diskriminace ve prospěch, zvýhodňování koho