Hlavní obsah

resume [rɪˈzjuːm]

Vyskytuje se v

resume: resume one's dutiesznovu se ujmout svých povinností