Hlavní obsah

odpuštění

Podstatné jméno, rod střední

  • forgiveness, forgiving(trestu ap.) remissionekon. odpuštění dluhudebt forgiveness/remission, remission of debtekon. odpuštění danítax exemption

Vyskytuje se v

odpuštění: debt forgiveness/remission, remission of debtekon. odpuštění dluhu

absolution: give/grant sb absolutionodpustit komu, zprostit koho viny, dát komu rozhřešení

forgive: forgive sb's debtodpustit komu dluh

odpustit: vyhnout se co refrain from sth, vynechat BrE hovor. give* sth a miss, odepřít si deny osf sthodpustit si