Hlavní obsah

directly [dɪˈrektlɪ or daɪ-]

Vyskytuje se v

debiting: platba převodem z účtu, přímé inkasodirect debiting

directly: přímo úměrnýmat. directly proportional

object: přímý předmětling. direct object

bezhotovostní: bezhotovostní placenícashless payment, svolením k inkasu direct debit

čára: vzdušnou čarouhovor. as the crow flies, by the most direct route

daň: přímá/nepřímá daňdirect/indirect tax

prezident: (přímá) volba prezidenta(direct) presidential election

proud: střídavý/stejnosměrný proudalternating/direct current, zkr. AC/DC

přímo: přímo úměrně čemuin (direct) proportion to sth

přímý: ling. přímá řečdirect speech

řeč: ling. (polo)přímá řeč(semi-)direct speech/AmE discourse

stejnosměrný: stejnosměrný prouddirect current, zkr. DC, dc

úměra: mat. přímá/nepřímá úměradirect/inverse proportion

úměrný: mat. přímo/nepřímo úměrnýdirectly/inversely proportional/related

vlak: osobní/přímý vlakpassenger/direct train

volba: celostátní/předčasné/přímé/všeobecné volbynational/early/direct/general elections

volný: sport. přímý volný kop v kopanédirect free kick

režírovat: Film režíroval ...The film was directed by ...

úměrnost: mat. přímá úměrnostdirect proportion

zamířit: zamířit své snahy kamdirect one's efforts to sth

direct: přímý let, přímá letecká linkadirect flight