Hlavní obsah

jednoduše

Příslovce

  1. (prostě) simply(oděný ap.) plainlyjednoduše řečenoin simple terms, basicallyprostě a jednoduše proto, že ...purely and simply because ...
  2. (lehce) easily

Vyskytuje se v

jednoduše: in simple terms, basicallyjednoduše řečeno

jízdenka: single/AmE one-way ticketjednoduchá jízdenka jen tam

lístek: single ticketjednoduchý lístek jen tam

prostě: purely and simplyprostě a jednoduše

řádkování: single spacingjednoduché řádkování

účetnictví: single-entry/double-entry bookkeeping/accountingekon. jednoduché/podvojné účetnictví

zlomek: simple/common/vulgar fractionjednoduchý zlomek

easy: in an easy mannerjednoduše, jednoduchým způsobem

fare: single/AmE one-way farejednoduché jízdné

machine: simple machinejednoduchý stroj kladka ap.

mechanical: mechanical powersjednoduché stroje páka, kladka, nakloněná rovina ap.

simply: quite simplycelkem jednoduše

single: single ticketjednoduchá jízdenka jen tam

term: in simple termsjednoduše řečeno

ticket: one-way ticketjednoduchá jízdenka

if: If only it were that simple!Kéž by to bylo tak jednoduché!

to: There's nothing to it.Nic na tom není., To je jednoduché.

jednoduchý: simple sentenceling. věta jednoduchá