Hlavní obsah

dosah

Vyskytuje se v

ruka: within arm's reachna dosah ruky

arm: within arms reachna dosah ruky

broadcast: elektr. broadcast areaoblast dosahu vysílání

call: within callna dosah na zavolání ap., na doslech, v doslechu

reach: within (easy) reachna dosah, (snadno) dosažitelný, lehce dostupný pozicí či cenou

range: in rangena dosah

dosah: within (easy) reach(snadno) na dosah