Hlavní obsah

dosah

Vyskytuje se v

ruka: na dosah rukywithin arm's reach

arm: within arms reachna dosah ruky

broadcast: elektr. broadcast areaoblast dosahu vysílání

call: within callna dosah na zavolání ap.

range: out of rangemimo dosah/dostřel

reach: within (easy) reachna dosah, (snadno) dosažitelný, lehce dostupný pozicí či cenou

reach: out of/beyond reachmimo dosah, nedosažitelný pozicí, cenou, výškou