Hlavní obsah

rewarding [rɪˈwɔːdɪŋ]

Vyskytuje se v

announce: vypsat odměnuannounce a reward

rewarding: obohacující/užitečná/cenná zkušenostrewarding experience

odměna: dostat co za odměnu za coget sth as a reward for sth

vypsat: vypsat odměnu na cooffer/announce a reward for sth

reward: of sth výnos, výhody, zisk z čehothe rewards