Hlavní obsah

horní

Přídavné jméno

  • (jsoucí nahoře) upper(úplně nahoře) top(přímo nad něčím) overheadhorní sněmovnaupper chamber, (v GB) Upper House, House of Lords

Vyskytuje se v

dýchací: upper/lower airwaysanat. horní/dolní cesty dýchací

hranice: minimum/maximum age limitspodní/horní věková hranice

komora: the Upper Chamber, Upper House, BrE House of Lords, AmE Senatehorní komora

předkus: overshot/undershot teethzuby s horním/se spodním předkusem

ret: upper liphorní ret

sněmovna: the Upper/Lower House, v Británii the House of Lords/CommonsHorní/Dolní sněmovna

víčko: upper/lower eyelidhorní/dolní víčko

roh: in the top left(-hand) cornerv levém horním rohu

šuplík: top/bottom drawerhorní/spodní šuplík

tělo: upper bodyhorní část těla

limb: upper/lower limbhorní/dolní končetina

reaches: upper/middle/lower reacheshorní/střední/dolní tok

respiratory: med. infection of the upper respiratory tractinfekce horních cest dýchacích

stair: stair headhorní podesta schodiště

sun: sun deckAusE otevřená terasa, loď. horní otevřená paluba lodi

ten: upper ten thousandhorních deset tisíc

thousand: upper ten thousandhorních deset tisíc

top: tech. top dead centrehorní úvrať pístu

upper: upper leghorní část nohy

house: House of LordsSněmovna lordů, Horní sněmovna britského parlamentu

up-river: be up-riverbýt na horním toku řeky

horní: upper chamber, v GB Upper House, House of Lordshorní sněmovna