Hlavní obsah

lower [ˈləʊə]

Přídavné jméno

  1. spodní, dolní ret ap.lower bodyspodní část těla
  2. nižší významem ap.the Lower HouseDolní sněmovnalower courtsoud nižší instancelower animalsnižší živočichové

Vyskytuje se v

guard: ztratit ostražitost, přestat si dávat pozorlower one's guard, let one's guard down

high: vítězství a prohry, úspěchy i neúspěchy v životě ap.highs and lows

low: chudý na co složky ap.low in sth

low-down: on sb/sth hovor. základní informace o kom/čemthe low-down

lower case: malá písmenalower case (letters)

tone: ubírat na úrovni čemu, snižovat úroveň čeholower the tone of sth

achiever: neúspěšný člověk, podprůměrný jedineclow achiever

alcohol: nízkoalkoholický nápojlow-alcohol drink

birth: nízkého původu, neurozenýof low birth

bracket: vysokopříjmová/nízkopříjmová skupinahigh/low-income bracket

common: nejmenší společný jmenovatel, přen. všeobecný vkus, ty nejprostší nároky většiny populace ap.mat. the lowest common denominator

current: slaboproud/silnoproudlow/high-(voltage) current

Devonian: spodní/svrchní devonLower/Upper Devonian

efficiency: nízká/maximální účinnostlow/top efficiency

farming: nízkorozpočtové hospodářstvílow-input farming

film: béčkový/nízkorozpočtový filmB/low-budget film

frequency: nízkofrekvenční/vysokofrekvenční vlněnílow-frequency/high-frequency waves

gas: na mírném/prudkém ohni vařit ap.on a low/high gas

jaw: spodní čelistlower jaw

leg: noha od kolena dolůlower leg

limb: horní/dolní končetinaupper/lower limb

lower: spodní část tělalower body

mass: tichá/velká/černá mšelow/high/black mass

molar: šestka vpravo dolelower right first molar

neckline: výstřih s dekoltemlow(-cut) neckline

pitched: vysoký/hluboký hlashigh/low-pitched voice

reaches: horní/střední/dolní tokupper/middle/lower reaches

salt: neslaná dieta omezující příjem solilow-salt diet

spirit: v mizerné náladě, být sklíčený, bez náladyin low spirits

sulphur: s nízkým obsahem síry ruda ap.low-sulphur

tide: příliv/odlivhigh/low tide

undercarriage: zatáhnout/vysunout podvozekretract/lower the undercarriage

voice: tiše, potichu říct ap.in a low voice

voltage: nízkonapěťové lampylow-voltage lamps

wage: špatně placená zaměstnánílow-wage jobs

waistline: snížený pas oděvulow waistline

yogurt: netučný/nízkotučný jogurtnon-fat/low-fat yogurt

anchor: spustit/vytáhnout kotvulower/pull up the anchor

in: tiše, tichým hlasemin a low voice

mileage: Auto má málo najeto.The car has a low mileage.

dýchací: anat. horní/dolní cesty dýchacíupper/lower airways

hlas: tichým hlasem říctin a low voice

komora: dolní komorathe Lower Chamber, Lower House, BrE House of Commons, AmE House of Representatives

malý: malá písmena v sazbě ap.lower case (letters)

mluvit: mluvit potichuspeak in a low voice, keep one's voice down

napětí: elektr. vysoké/nízké napětíhigh/low voltage/tension

nízký: med. nízký krevní tlaklow blood pressure, hypotension

odliv: za odlivuat low tide, při poklesu on the ebb

okurkový: okurková sezónanovinářská BrE silly season, mimo sezónu low season, málo práce dull season

písmeno: malé písmenosmall letter, lower-case letter

poslanecký: poslanecká sněmovnaChamber of Deputies, lower house

ret: dolní retlower lip, řidč. underlip

sezona: mimo sezonuin the low season, off season

sněmovna: Horní/Dolní sněmovnathe Upper/Lower House, v Británii the House of Lords/Commons

spodní: anat. spodní čelistlower jaw

stupeň: druhý stupeň (základní školy)BrE lower secondary school, AmE junior high (school)

ebb: na dně, na bodě mrazu, na nule úspěšnost, šance ap.at a low ebb, at one's lowest ebb

tlak: med. nízký/vysoký (krevní) tlaklow/high blood pressure

úder: i přen. úder pod páshit/blow below the belt, přen. low blow

úklona: hluboká úklonalow bow

uklonit se: hluboce se uklonitmake a low bow

vážit si: nevážit si koho/čehonemít respekt hold sb/sth in low esteem, have no respect for sb/sth, brát za samozřejmé take sth for granted

víčko: horní/dolní víčkoupper/lower eyelid

vlajka: vytáhnout/spustit vlajkuraise/lower the flag

volič: vysoká/nízká účast voličůheavy/low polls

výstřih: šaty s hlubokým výstřihemlow-cut dress

výživný: vysoká/nízká výživná hodnotahigh/low nutritional/nutritive value

zaměstnanost: vysoká/nízká zaměstnanosthigh/low employment rate

zrak: sklopit zraklower one's eyes, cast one's eyes down

docházet: Docházejí baterky.The batteries are low., AmE The batteries are almost dead.

klopit: klopit oči/zraklower one's eyes

kvalitní: méně kvalitnílower/of poorer quality, poorer

málo: mít málo čehobe short of sth, be low on sth

oheň: vařit co na mírném ohni při nízké teplotěcook sth over a low heat

prostý: prostý původhumble origin, low birth

přeřadit: přeřadit na vyšší/nižší rychlostBrE change/AmE shift to a higher/lower gear, BrE change/AmE shift up/down

sklopit: sklopit oči/zraklower/drop one's eyes

slabý: slabá baterielow battery

slevit: slevit ze svých nárokůlower one's sights

špatný: špatná kvalitapoor/low/inferior quality

tichý: tichý hlasquiet/low/soft/hushed voice

tuk: nízký obsah tukulow fat content

vrstva: nižší/střední/vyšší vrstvalower/middle/upper class