Hlavní obsah

industrially [ɪnˈdʌstrɪəlɪ]

Příslovce

  • průmyslověindustrially processed/producedprůmyslově zpracovaný/vyráběný

Vyskytuje se v

applicability: industrial applicabilityprůmyslová využitelnost

complex: military-industrial complexvojensko-průmyslový komplex

disability: industrial disabilitypracovní neschopnost hl. v důsledku pracovního úrazu

espionage: industrial espionageprůmyslová špionáž

estate: industrial/trading estateprůmyslová zóna/oblast

industrial action: take industrial action over sthzahájit protestní akci kvůli čemu

industrially: industrially processed/producedprůmyslově zpracovaný/vyráběný

tribunal: industrial tribunalsoud řešící pracovně-právní spory

unrest: industrial unrestprojevy nespokojenosti pracovníků

čtvrť: residential/industrial districtobytná/průmyslová čtvrť

revoluce: industrial/scientific and technical revolutionprůmyslová/vědeckotechnická revoluce

užitkový: non-potable water, k chlazení, čištění ap. též service water, průmyslová industrial wateružitková voda

výroba: industrial/agricultural productionprůmyslová/zemědělská výroba

země: industrial/developing countriesprůmyslové/rozvojové země

produkce: industrial productionprůmyslová produkce

průmyslově: industrially advanced countryprůmyslově vyspělá země

industrial: industrial productionprůmyslová výroba