Hlavní obsah

running [ˈrʌnɪŋ]

Vyskytuje se v

amok: vyvádět, šílet, vyšilovat, být v amoku člověk, zvířerun amok

earth: vypátrat, vystopovat po dlouhém pátránírun sb/sth to earth

errand: for sb skočit něco zařídit komurun an errand

ground: nalézt, dopadnout, najít po dlouhém pátránírun sb to ground

riot: vyvádět, dělat výtržnostirun riot

risk: podstoupit riziko čehorun the risk of sth

run: přejet (si) čím po čem dlaní po stole ap.run sth over sth

run by: sb AmE, publ. zkonzultovat, prohovořit co s kým, přednést komu corun sth by

run down: (z)kritizovat ostře, nadávat na kohorun sb down

run past: sb zkonzultovat, prohovořit co s kým, přednést komu corun sth past

seed: (do)zrát, mít semena, vysemenit se rostlina ap.go/run to seed

backward: zpětný chod např. loditech. backward running

breath: zadých(áv)at se, přen. ztrácet dechrun/get out of breath

business: podnikat, vést podnikrun a business

come: přiběhnoutcome running

daytime: světla pro denní svícení autdaytime running lights

debt: zadlužit se, dostat se do dluhůrun into debt

dry: vyschnout hl. o řecerun dry

feature: otisknout (zvláštní) článek o čem novinyrun a feature on sth

hit-and-run: ujetí od nehody nehoda, kdy viník ujede z místa činuhit-and-run accident

nose: rýma, tečení z nosurunning nose

patience: Dochází mi trpělivost.I am running out of patience., My patience is wearing thin.

press: náklad tiskový, počet výtiskůpress run

program: spustit programrun a program

run around: popojíždědlo, vozítko (na běžné pojíždění)run around car

run away with: nechat se unést/zmítat/ovládat emocemilet/allow one's emotions run away with one

run-in: pohádat se, vjet si do vlasů s kýmhave a run-in with sb

running: přespolní běhsport. cross-country running

run out: docházet zásoby ap.be running out

run-up: předvolební období, období těsně před volbamirun-up to the election

salmon: tah lososůsalmon run

scare: (z)panikařitrun scared

score: i přen. nahnat si body/skóre, vylepšit si skórerun up the score

short: vyčerpat, dojít co zásoby ap.run short of sth

ski: lyžařský svah, lyžařská stopaski run

smooth: hladký/klidný chodsmooth running

spellcheck: spustit kontrolu pravopisu na počítačirun a spellcheck

story: přinést reportážrun a story

term: souběžně vykonávané tresty alespoň dvapráv. terms run(ning) concurrently

unbeaten: série zápasů bez porážkyunbeaten run

fuel: Došlo nám palivo.We ran out of fuel.

out of: Došel nám benzín.We are/have run out of petrol.

past: Proběhl kolem mě.He ran past me.

through: Ta melodie se mu honila hlavou.The melody ran through his brain.

afoul: zaplést se, dostat se do konfliktu s kým/čímrun afoul of sb/sth

běh: přespolní běhcross-country run(ning)

běžecký: běžecké botyrunning shoes, trainers

bota: běžecké botyrunning shoes

červená: (pro)jet/nezastavit na červenourun/go through/jump a red light

dech: ztrácet dech i přen.run out of breath

dezolátní: v dezolátním stavuin dilapidated condition(s), ramshackle, run-down, gone to rack and ruin

dluh: nadělat dluhyrun up debts

domov: utéct z domovarun away from home

dům: utéct z domurun away from home

lyžařský: lyžařská dráhaski run, piste

naprázdno: běžet naprázdno motor(run) idle, BrE tick over

nedostávat se: komu/čemu se nedostává čehosb lacks, is short of sth, wants for sth, sth is deficient in sth, dochází sb is running out of sth

oko: puštěné/ujeté oko na punčošeBrE ladder, AmE run

pozadu: být pozadube (falling) behind, proces ap. be running late

prázdno: běžet na prázdno motor ap.run idle, BrE be ticking over

projet: projet na červenourun/jump the red light, go/drive through red lights, jump the lights

provozní: ekon. provozní nákladyoperating/running costs

rodina: být v rodině dědit se - rys ap.run in the family

rozpor: být v rozporu s čímbe contrary to sth, porušovat form. contravene sth, fakta ap. be at variance with sth, výrok ap. contradict sth, be in contradiction to sth, odporovat si be inconsistent with sth, příčit se go against sth, a vyvracet belie, mít opačný účinek run counter to sth, naprosto odporovat fly in the face of sth

sáňkařský: sáňkařská dráhatoboggan run

skluz: být ve skluzube behind schedule, proces ap. též be running late

teplota: mít (zvýšenou) teplotuhave/be running a temperature

trať: závod/běh/běžec na dlouhé tratělong-distance race/run/runner

ucházet se: ucházet se o úřad prezidentarun for president

unést: nechat se unést emocemiget carried away, let one's emotions run away with one

útěk: útěk z domovarunning away from home

benzin: Došel nám benzín.We have run out of fuel.

běžet: Běželi se schovat.They ran to cover.

co: Utíkal, co mohl.He ran as fast as he could.

docházet: Dochází nám cukr.We are running out of sugar.

dojít: Došel nám benzín.We've run out of petrol.

fungovat: Funguje to na baterie.It runs on batteries.

kvapit: Čas kvapí! není moc časuTime is running out/ticking away.

letět: přen. Musím letět.I must fly/run.

mráz: Mráz mi přejel po zádech.A shiver ran down my spine.

nachýlit se: Čas se nachýlil.It's getting late., již není moc času Time is running out.

najet: najet na mělčinurun ashore

napustit: napustit vodu do čehorun water into sth, fill sth with water

narazit: narazit na problémyrun into problems

nos: Teče mi z nosu.My nose is running.

potkat (se): náhodou potkat kohomeet sb by chance, run into sb, come across sb

proběhnout: Mojí kanceláří jenom proběhl.He just ran through my office.

provozovat: Provozuje kemp.She runs a campsite.

rozběh: skákat s rozběhem/bez rozběhudo/take a running/standing jump

spustit: Můžeš ten program spustit?Can you run this program?

spustit se: Spustila se mi rýma.My nose started to run., I developed a runny nose.

téct: Po tvářích mu tekly slzy.Tears were running down his cheeks.

utéct: Uteč!Run!

drátek: jít jako na/po drátkáchrun on oiled wheels, go like clockwork, go smoothly, mít účinek work like a charm

hodinky: šlapat jako hodinky organizace ap.run like clockwork

krátit se: Čas se krátí.Time is running out.

létat: lítat jako hadr na holirun around like a blue-arsed fly

pačesy: popadnout příležitost za pačesyseize the opportunity, realizovat nápad ap. pick up the ball and run with it

popustit: popustit uzdu fantaziilet one's imagination run riot, engage in a flight of fancy

tichý: Tichá voda břehy mele.Still waters run deep.

tuhnout: Z toho (člověku) tuhne krev v žilách.That makes your blood run cold.