Hlavní obsah

hodiny

Podstatné jméno, rod ženský pomnožné

  • clocksluneční hodinysundialpřesýpací hodinyhourglass, sandglassnástěnné hodinywall clock

Vyskytuje se v

celá: at the top of the hourv celou (hodinu)

čtvrt: quarter (of an) hourčtvrt hodiny

dějepis: history lessonhodina dějepisu

hodiny: sundialsluneční hodiny

chodit: take French lessonschodit na hodiny francouzštiny

konzultační: office hourskonzultační hodiny

nástěnný: wall clocknástěnné hodiny

ordinační: BrE surgery hours, AmE (doctor's) office hoursordinační hodiny

otevírací: opening/business hours, opening timesotevírací doba/hodiny

parkovací: parking meterparkovací hodiny/automat

propustit: dismiss sb without notice, zast. give sb an hour's noticepropustit koho na hodinu z práce

přesýpací: hourglass, řidč. sandglasspřesýpací hodiny

rozvrh: BrE timetable, AmE class schedulerozvrh hodin ve škole

sluneční: sundialsluneční hodiny

úřední: office hours, hours of attendanceúřední doba/hodiny

vyučovací: lesson, classvyučovací hodina

ani: He was back in less than an hour.Byl zpátky ani ne za hodinu.

během: I'll be there within one hour.Budu tam během hodiny.

dobře: Is the clock right?Jdou ty hodiny dobře?

dopolední: ten a.m.desátá hodina dopolední

kolik: What time is it?Kolik je hodin?

napřed: The clock is five minutes fast.Hodiny jdou o pět minut napřed.

od, ode: paid by the hourplacený od hodiny

odbít: The clock struck twelve.Hodiny odbily dvanáct(ou).

podávat: Breakfast is served from 6 a.m.Snídaně se podává od 6 hodin.

pokročilý: late hourpokročilá hodina

pozadu: The clock is five minutes slow.Hodiny jdou o pět minut pozadu.

před, přede: one hour agopřed hodinou

přesčasový: overtime hourpřesčasová hodina

: I've been waiting here for an hour.Čekám tu už hodinu.

v, ve: (At) what time?V kolik hodin?

vstát: I got up at eight o'clock.Vstal jsem v osm hodin.

zastavit se: I'll call for you in an hour.Zastavím se pro tebe za hodinu.

zavírat: What time do the shops close?V kolik hodin zavírají obchody?

around: around the clockdvacet čtyři hodin denně, nonstop provoz ap.

back: put the watch/clock backpřetočit/posunout hodinky/hodiny zpět na dřívější čas

clock: wall clocknástěnné hodiny

hour: half an hourpůl hodiny

long: long hourpozdní hodina noční

meter: hovor. feed the meterhodit peníze do parkovacích hodin

musical: musical clockhrací hodiny

notice: dismiss sb at an hour's noticepropustit koho na hodinu z práce

p.m.: at 3 p.m.ve tři odpoledne, v 15 hodin

service: service hoursprovozní hodiny knihovny ap.

small hours: in the small hoursv časných ranních/pozdních nočních hodinách, k ránu, velmi časně ráno

visiting: visiting hoursnávštěvní hodiny

wall: wall clocknástěnné hodiny

work: hours/years workedodpracované hodiny/roky

zero: zero hourhodina H začátek akce ap.

a, an: 150 kilometres an hour150 kilometrů za hodinu

ask: ask sb the timezeptat se koho kolik je hodin

hodina: an hour and a halfhodina a půl

at: at three o'clockve tři hodiny

do: They were doing some 100 miles an hour.Jeli takových 100 mil za hodinu.

fast: Your watch is an hour fast.Hodinky ti jdou o hodinu napřed.

gain: The clock must be gaining (time).Ty hodiny se určitě předbíhají.

give: She gives English lessons.Učí angličtinu., Dává hodiny angličtiny.

half: in half an hourza půl hodiny

hourly: at hourly intervalsv hodinových intervalech, každou hodinu

inside: Everything will be ready inside an hour.Vše bude hotovo během hodiny.

it: It's 3 o'clock.Jsou 3 hodiny.

less: less than one hour laternecelou hodinu nato

lesson: take lessonschodit na hodiny čeho

o'clock: at two o'clockve dvě hodiny

time: What time is it?Kolik je hodin?

until: We work until 2 a.m.Pracujeme až do 2 hodin ráno.

what: What time is it?Kolik je hodin?