Hlavní obsah

worm [wɜːm]

Vyskytuje se v

worm: worm one's waythrough/along sth prolézt, protáhnout se, prodrat se kudy, čím s obtížemi

worm out of: worm sth out ofsb hovor. vyloudit, vytáhnout, vypáčit co z koho informaci

horsehair: zool. horsehair wormstrunovec hlíst

žabí: worm's eye viewpohled z žabí perspektivy

ptáče: The early bird gets/catches the worm.Ranní ptáče dál doskáče.

škodit: Early bird catches the worm.Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.