Hlavní obsah

controlling [kənˈtrəʊlɪŋ]

Vyskytuje se v

control: control of osfsebeovládání, ovládání se

immigration: immigration (control)imigrační kontrola na letišti, hranici ap.

bring: bring sth under controldostat co pod kontrolu, podmanit (si) co

-controlled: výp. computer-controlledpočítačem řízený

cruise: cruise controltempomat pro stálou rychlost jízdy

device: (remote) control device(dálkové) ovládání ovládací zařízení

exercise: exercise control over sthovládat co

gain: gain control over sthzískat kontrolu nad čím, ovládnout co

inventory: inventory controlřízení zásob udržování žádoucího stavu

microprocessor: microprocessor controlledřízený mikroprocesorem

money supply: money supply controlřízení peněžní zásoby

owner: owner-controlledřízený vlastníky

passport: passport controlpasová kontrola

pest: pest controlboj proti škůdcům, hubení škůdců

pitch: let. pitch controlovládání náběhu letadla

planning: planning controlřízení plánování

purse strings: hold/control the purse stringsdržet kasu řídit finance

respiration: controlled respirationdýchání s pomocí dýchacího přístroje při operaci ap.

self-controlled: be self-controlledumět se ovládat

take: take control/powerpřevzít kontrolu/moc

under: be under controlbýt pod kontrolou

vermin: vermin controlhubení škůdců

volume: volume controlovládání hlasitosti tlačítko, kolečko ap.

beyond: It was beyond our control.Bylo to mimo naši kontrolu.

dálkově: remote-controlled, remote operateddálkově ovládaný

dálkový: remote controldálkové ovládání

kontrola: passport controlpasová kontrola

kontrolní: test question, na detektoru lži ap. též control question, k zopakování revision questionkontrolní otázka

letištní: air-traffic control towerletištní věž řídicí

ovládání: remote controldálkové ovládání

ovládat se: lose one's self-control, forget osf, ztratit nervy lose one's temper, hovor. flip one's lid/toppřestat se ovládat

pasový: Passport Controlpasová kontrola

pult: control panelovládací pult

ruční: manual controlruční ovládání

řízení: traffic controldopr. řízení dopravního provozu

ventil: control/safety valveregulační/pojistný ventil

věž: control towerlet. řídící věž

získat: gain control over sthzískat kontrolu nad čím

ovládnout se: He has no self-control.Neumí se ovládnout.

regulace: rent control/regulation(státní) regulace nájemného

škůdce: pest/vermin controlhubení škůdců

vymknout se: get/be out of controlvymknout se kontrole

zmocnit se: seize control of the territoryzmocnit se vlády nad oblastí

kasa: hold/control the purse stringsdržet kasu

přerůst: become too much for sb to handle, být mimo kontrolu get out of hand, be beyond sb's controlpřerůst komu přes hlavu

aktuální: aktuální informace/verzeupdate

informace: důležitá informaceimportant piece of information

pokroucený: pokroucená informacedistorted information

únik: únik informacíinformation leak(age), leakage of information

zdroj: zdroj informacísource of information, information source

prověřit: Prověřil jsi ty informace?Have you checked the information?

příslušný: příslušné informacerelevant information

zaručený: zaručené informacereliable information

ruka: informace z první rukyfirst-hand information

collection: sběr informacícollection of information

further: bližší informacefurther information

hit: najít hledanou informaciget a hit

information: tajné informaceinside information

insider: (důvěrné) vnitřní informace firemní ap.insider information

leakage: únik informacíinformation leakage

sunshine: zákon o přístupnosti oficiálních dokumentů veřejnosti, zákon o svobodě informacíAmE sunshine law

transcription: přepis genetické informace DNADNA transcription

available: Tato informace není dostupná.This information isn't available.

none: Hledal jsem informace a nenašel žádné.I was seeking information and found none.

piece: (jedna) informacepiece of information

short: Info je zkratka pro informace.Info is short for information.