Hlavní obsah

backlog [ˈbækˌlɒg]

Vyskytuje se v

nedodělek: backlog (of work), arrears of work, work still to be donenedodělky

rest: backlog, nedodělky též arrears (of work), nevyřízené unfinished businessresty

backlog: backlog of ordersještě nevyřízené objednávky