Hlavní obsah

nájemné

Podstatné jméno, rod střední

  • rentBrE rentaldlužné nájemnérent arrears, back rent

Vyskytuje se v

nájemní: nájemní smlouvalease agreement/contract, tenancy agreement, contract of lease, k bydlení residential lease contract/agreement

nájemný: nájemný vrahhired killer, slang. hitman

vrah: nájemný vrahhired killer, hitman

zabiják: nájemný/najatý zabijákhired killer/assassin, bravo, hovor. hitman

regulace: (státní) regulace nájemnéhorent control/regulation

vystěhovat: vystěhovat koho pro neplacení nájemnéhoevict sb for rent arrears

arrears: neuhrazené nedoplatky nájemnéhooutstanding rent arrears

evict: vystěhovat koho pro neplacení nájemnéhoevict sb for non-payment of rent

lease: nájemní smlouvalease agreement

money: peníze za nájemnou vraždu, krvavé peníze za vraždu ap.blood money

rent: dlužné nájemnérent arrears, back rent

tenancy: nájemní smlouva k nemovitostitenancy agreement

vacant: uprázdněná nájemní jednotkavacant rental unit

nájemné: dlužné nájemnérent arrears, back rent