Hlavní obsah

rent [rent]

Podstatné jméno

  • nájem(né), činžeekon. pachtovné za pozemek ap., renta majitelům půdyAmE for rentk pronájmurent arrears, back rentdlužné nájemné

Související hesla

pt&pp of rend

Vyskytuje se v

nájem: dát co komu do nájmurent sth (out) to sb

nájemné: dlužné nájemnérent arrears, back rent

pronájem: k pronájmufor/to rent, to let

pronajmutí: k pronajmutífor rent/hire, na podnájem též BrE to let

půjčovna: půjčovna autcar hire/AmE rental company, AmE též rent-a-car (company)

pronajmout si: Pronajali jsme si auto.We rented a car.

půjčit si: Můžeme si půjčit auto za 50 dolarů na den.We can rent a car for 50 dollars a day.

regulace: (státní) regulace nájemnéhorent control/regulation

vystěhovat: vystěhovat koho pro neplacení nájemnéhoevict sb for rent arrears

arrears: rent arrearsdlužné nájemné

arrears: be in rent arrearsdlužit za nájem, dlužit nájemné/na nájemném

arrears: outstanding rent arrearsneuhrazené nedoplatky nájemného

evict: evict sb for non-payment of rentvystěhovat koho pro neplacení nájemného

life: ekon. life annuitydoživotní renta

perpetual: perpetual annuity/bondvěčná renta/obligace

room: rooms to rentpokoje k pronájmu

renta: ekon. naturální rentarent in kind