Hlavní obsah

vzít se

Vyskytuje se v

vzít: vzít (si)přinést někam take*, bring*

vzít si: vzít si na sebeobléct si put* on, mít oblečené wear*

hypotéka: vzít si hypotéku na důmtake out a mortgage

manžel: vzít si koho za manželamarry sb, get married to sb

ponaučení: vzít si ponaučení z čeholearn a lesson from sth, put/AmE chalk sth up to experience

příklad: vzít si z koho/čeho příkladfollow sb's example, chtít napodobovat model osf on sb

půjčka: vzít si půjčkutake out a loan

starost: vzít si koho/co na starosttake care/charge of sb/sth

stranou: vzít (si) koho stranoutake sb aside

svůj, svá, své, svoje: vzít si za své dítěadopt

vzít: vzít (si) s sebou koho/cotake with one, take along

vzít: vzít si na starost cotake care of sth, see to sth, věnovat se attend to sth

ještě: Vezmi si ještě.Have some more.

taxi: vzít si taxitake a cab

tenhleten, tuhleten, tadyhleten: Vezmu si tenhleten.I will take this one.

volno: vzít si pár dní volnotake a few days off

vzít: vzít si příklad z kohofollow sb's example

vzít si: Vezmeš si mě?Will you marry me?

vzít si: Vezmi si.Have one., posluž si Help yourself.

vzít si: Vezmu si den volno.I'll take one day off.

žena: vzít si koho za ženumarry sb, make sb one's wife

muška: vzít si koho/co na muškuzaměřit se na target sb, kritizovat ap. take aim at sb/sth