Hlavní obsah

testing [ˈtestɪŋ]

Vyskytuje se v

cloze: cloze (test)doplňovací test, doplňovačka k výuce cizího jazyka

MOT: MOT (test)(pravidelná) technická prohlídka, STK kontrola

patience: try/test sb's patiencezkoušet/pokoušet čí trpělivost

smear: smear (test)výtěr/stěr (z) děložního čípku, pap test

test: be testedfor sth podstoupit vyšetření, jít na testy na co na cukrovku ap.

test: put sth to the testpodrobit co zkoušce, (vy)zkoušet, prověřit co vlastnosti

tried: tried and tested/trustedvyzkoušený, ověřený, osvědčený způsob, metoda ap.

acid: acid testzkouška kyselinou, přen. zkouška ohněm, zatěžkávací zkouška

admission: admission testspřijímací testy

assessment: assessment testrozřazovací test

benchmark: benchmark testsrovnávací test

Breathalyzer: Breathalyzer testdechová zkouška na alkohol

breath test: fail a breath testmít pozitivní dechovou zkoušku

clinically: clinically testedklinicky testovaný

competency: math competency testtest znalostí z matematiky

dope: dope testtest na přítomnost drog v těle

drive: test drivezkušební jízda před koupí vozu

driving: driving testzávěrečné jízdy v autoškole, řidičská zkouška

drop: drop testzkouška volným pádem

economy: ekon. economy testtest spotřeby (paliva)

establish: Tests established the cause of death.Testy stanovily příčinu smrti.

impact: tech. impact testzkouška rázem, rázová zkouška

indentation: tech. indentation testzkouška tvrdosti vtiskem

laboratory: laboratory equipment/testinglaboratorní vybavení/testování

live: tests on live animalspokusy na živých zvířatech

mock: mock testcvičný test, test nanečisto jen na zkoušku

pregnancy: pregnancy testtěhotenský test

reliability: reliability testzkouška spolehlivosti vozu ap.

saliva: saliva testtest ze slin, slinný test

screen: screen testkamerová zkouška

selection: selection testvýběrový test

smog: smog check/testkontrola emisí vozidla

strength: strength testzkouška pevnosti

test: tried and testedprověřený, ozkoušený, otestovaný

test: tested in clinical trialsklinicky testováno

test: time-testedprověřený časem, osvědčený

test: test flightzkušební let

test: stand the testobstát (ve zkoušce)

test: nuclear testsjaderné zkoušky, zkoušky jaderných zbraní

test: MOT testtechnická kontrola, kontrola technického stavu vozidla, prohlídka STK

test: screen testkamerová zkouška při výběru herců pro role

test: working testprovozní zkouška

test: wearing testzkouška opotřebení

test: multiple choice testtest na A B C, test s výběrem možností

test: urine testrozbor moči

true: true-false testtest s možnostmi správně špatně

urine: urine testrozbor/vyšetření moči na přítomnost drog ap.

wind tunnel: wind tunnel teststesty v aerodynamickém tunelu

bitch: The test was a bitch.Ten test byl kurevsky těžký.

bugger: The test was a real bugger.Ten test byl pěkně hnusnej/pěknej humus.

cvičný: cvičný test na zkouškumock test

inteligenční: inteligenční testintelligence test

kontrolní: kontrolní otázkatest question, na detektoru lži ap. též control question, k zopakování revision question

otestovat: nechat se otestovat na co virus ap.get tested for sth

prohlídka: tech. technická prohlídka vozidlaBrE MOT test, technical inspection

talentový: talentová zkouškatalent test

technický: technická kontrola vozuBrE MOT test

výběr: test s výběrem možnostímultiple-choice test

zkouška: provést zkoušku čehotest sth, conduct a test of sth

zkouška: podrobit koho/co zkoušceput sb/sth to the test

zkouška: obstát ve zkoušce (časem)stand the test (of time)

zkouška: dechová zkouška na alkoholbreath/Breathalyzer test

zkumavka: dítě ze zkumavkytest-tube baby

zkušební: zkušební pilottest pilot

čtyřka: Dostal z toho testu čtyřku.He got a D on the test.

obstát: obstát ve zkoušcestand the test, být dle očekávání pass muster

podrobit: podrobit co zkoušcetest sth, put sth to the test

podstoupit: podstoupit vyšetření na co lékařskébe tested for sth

přezkoušet: přezkoušet brzdycheck/test the brakes

test: podrobit co testuput sth to test

test: psát/napsat/nenapsat testtake/pass/fail a test

živý: pokusy na živých zvířatechtests on live animals