Hlavní obsah

testing [ˈtestɪŋ]

Vyskytuje se v

cloze: cloze (test)doplňovací test, doplňovačka k výuce cizího jazyka

patience: try/test sb's patiencezkoušet/pokoušet čí trpělivost

smear: smear (test)výtěr/stěr (z) děložního čípku, pap test

test: be testedfor sth podstoupit vyšetření, jít na testy na co na cukrovku ap.

tried: tried and tested/trustedvyzkoušený, ověřený, osvědčený způsob, metoda ap.

acid: acid testzkouška kyselinou, přen. zkouška ohněm, zatěžkávací zkouška

admission: admission testspřijímací testy

assessment: assessment testrozřazovací test

benchmark: benchmark testsrovnávací test

Breathalyzer: Breathalyzer testdechová zkouška na alkohol

breath test: fail a breath testmít pozitivní dechovou zkoušku

clinically: clinically testedklinicky testovaný

competency: math competency testtest znalostí z matematiky

dope: dope testtest na přítomnost drog v těle

drive: test drivezkušební jízda před koupí vozu

driving: driving testzávěrečné jízdy v autoškole, řidičská zkouška

drop: drop testzkouška volným pádem

economy: ekon. economy testtest spotřeby (paliva)

establish: Tests established the cause of death.Testy stanovily příčinu smrti.

impact: tech. impact testzkouška rázem, rázová zkouška

indentation: tech. indentation testzkouška tvrdosti vtiskem

laboratory: laboratory equipment/testinglaboratorní vybavení/testování

live: tests on live animalspokusy na živých zvířatech

mock: mock testcvičný test jen na zkoušku

pregnancy: pregnancy testtěhotenský test

reliability: reliability testzkouška spolehlivosti vozu ap.

saliva: saliva testtest ze slin, slinný test

screen: screen testkamerová zkouška, tech. zkouška prosevem

selection: selection testvýběrový test

smog: smog check/testkontrola emisí vozidla

strength: strength testzkouška pevnosti

testing: electrical testingelektrorevize

true: true-false testtest s možnostmi správně špatně

urine: urine testrozbor/vyšetření moči na přítomnost drog ap.

wind tunnel: wind tunnel teststesty v aerodynamickém tunelu

bitch: The test was a bitch.Ten test byl kurevsky těžký.

bugger: The test was a real bugger.Ten test byl pěkně hnusnej/pěknej humus.

cvičný: mock testcvičný test na zkoušku

inteligenční: intelligence testinteligenční test

kontrolní: test question, na detektoru lži ap. též control question, k zopakování revision questionkontrolní otázka

prohlídka: BrE MOT test, technical inspectiontech. technická prohlídka vozidla

talentový: talent testtalentová zkouška

technický: BrE MOT testtechnická kontrola vozu

výběr: multiple-choice testtest s výběrem možností

zkouška: test sth, conduct a test of sthprovést zkoušku čeho

zkumavka: test-tube babydítě ze zkumavky

zkušební: test pilotzkušební pilot

obstát: stand the test, být dle očekávání pass musterobstát ve zkoušce

podrobit: test sth, put sth to the testpodrobit co zkoušce

podstoupit: be tested for sthpodstoupit vyšetření na co lékařské

přezkoušet: check/test the brakespřezkoušet brzdy

živý: tests on live animalspokusy na živých zvířatech

account: zálohová platba (daně)payment on account

administrator: správce daněekon. tax administrator

avoidance: snižování základu daně legálními prostředkyekon. tax avoidance

collection: výběr danítax collection

collector: výběrčí danítax collector

corporate: daň z příjmu právnických osob firemcorporate income tax

corporation: daň z příjmu právnických osobcorporation income tax

dividend: daň z dividenddividend tax

duty: daň z pozůstalosti, dědická daňekon., práv. estate duty

environmental: ekologická daňenvironmental tax

estate: dědická daň, daň z pozůstalostiestate duty, AmE estate tax

evasion: daňový únik, daňové úniky, krácení daně neplacení daně v plné výšitax evasion

exemption: osvobození od daně, daňová výjimkatax exemption, exemption from taxation

free: osvobozený od danětax-free

hike: zvýšení danítax hike

included: včetně danětax included

inclusive: včetně daněinclusive of tax

income tax: podat přiznání k dani z příjmufile an income tax return

liable: podléhat danibe liable to tax

licence: doklad o zaplacení silniční daně, hovor. silniční známkaroad fund licence

loophole: vyhnout se placení danífind a tax loophole

luxury: daň z přepychuekon. luxury tax

overpaid: přeplatek danětax overpaid

pay: (systém) placení daně (z příjmu) srážkou u zdrojepay-as-you-earn

rebate: daňové přeplatky, vrácení přeplatku danětax rebate

refund: vrácení daně, vratky daníekon. tax refunds

revenue: daňové výnosy, příjmy z danítax revenues

source: daň (vybíraná) srážkou u zdrojetax deducted at source

stealth: skryté/neviditelné daně různé nepřímé poplatky do státní pokladnyekon. stealth taxes

tax: daňové výnosy, příjmy z danítax revenues

turnover: daň z obratuekon. turnover tax

evade: vyhýbat se placení daníevade taxes

must: Musím zaplatit daň?Must I pay a tax?

daň: daň z přidané hodnotyvalue added tax, zkr. VAT

dědický: práv. dědická daňinheritance/death/estate tax, hist. estate duty

nepřímý: ekon. nepřímá daňindirect tax

odpuštění: ekon. odpuštění danítax exemption

osvobozený: ekon. osvobozený od daněexempt from tax, tax-exempt, příjem, zboží ap. free of tax, tax-free

plátce: plátce danětaxpayer

pozůstalost: práv. daň z pozůstalostiinheritance/AmE estate tax, dříve BrE death/estate duty

příjem: ekon. daň z příjmuincome tax

přiznání: ekon. přiznání k dani z příjmuincome tax return

regresivní: ekon. regresivní daňregressive tax

silniční: silniční daň roční poplatek majitele vozidlaroad tax

spotřební: spotřební daňz alkoholu ap. excise (tax), daň ze spotřeby obecně consumption tax

srážka: ekon. srážka danětax deduction

včetně: včetně daněinclusive of tax, daň zahrnuta tax included

výběrčí: výběrčí danítax collector

výpočet: ekon. výpočet danětax calculation

odepsat: odepsat (si) co z danídeduct sth from one's taxes, set sth against tax

přidaný: ekon. daň z přidané hodnoty v USA neexistujeValue Added Tax, zkr. VAT