Hlavní obsah

research [rɪˈsɜːtʃ or ˈriːsɜːtʃ]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

attitude: attitude researchvýzkum postojů spotřebitelů

field: field researchprůzkum v terénu, terénní průzkum

institute: research institutevýzkumný ústav

research: scientific researchvědecký výzkum

focus: The research is focused on ...Výzkum je zaměřený na ...

minded: The committee is minded to stop the research.Komise hodlá zastavit výzkum.

průzkum: market research/surveyekon. průzkum trhu

terénní: field researchterénní výzkum

vesmírný: space researchvesmírný výzkum

výzkum: field researchterénní výzkum

výzkumný: research institute/worker/assignment/projectvýzkumný ústav/pracovník/úkol/projekt

tým: research/medical teamvýzkumný/lékařský tým

ústav: research institutevýzkumný ústav

vyplývat: Research shows that ...Z výzkumu vyplývá, že ...

market research: market research companyspolečnost zabývající se průzkumem trhu