Hlavní obsah

research [rɪˈsɜːtʃ or ˈriːsɜːtʃ]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

attitude: attitude researchvýzkum postojů spotřebitelů

field: field researchprůzkum v terénu, terénní průzkum

institute: research institutevýzkumný ústav

market research: market research companyspolečnost zabývající se průzkumem trhu

focus: The research is focused on ...Výzkum je zaměřený na ...

minded: The committee is minded to stop the research.Komise hodlá zastavit výzkum.

průzkum: ekon. průzkum trhumarket research/survey

terénní: terénní výzkumfield research

vesmírný: vesmírný výzkumspace research

výzkum: terénní výzkumfield research

výzkumný: výzkumný ústav/pracovník/úkol/projektresearch institute/worker/assignment/project

tým: výzkumný/lékařský týmresearch/medical team

ústav: výzkumný ústavresearch institute

vyplývat: Z výzkumu vyplývá, že ...Research shows that ...