Hlavní obsah

history [ˈhɪstərɪ or ˈhɪstrɪ]

Podstatné jméno-ie-

  1. dějiny, historiemedieval historydějiny středověkumodern historydějiny novověku, moderní dějiny
  2. dějepishistory departmentkatedra historie univerzitní
  3. of sth příběh, vypravování, historka o čem
  4. have a history of sthmít minulost spojenou s čím, v minulosti často dělat co
  5. minulost osoby ap.

Vyskytuje se v

history: make historyzapsat se do dějin, psát dějiny velkým činem

ecclesiastic: ecclesiastic historycírkevní dějiny

go down: go down in historyvstoupit do dějin

modern: modern historymoderní dějiny

teacher: history teacheručitel dějepisu, dějepisář

rightful: his rightful place in historymísto v dějinách, které mu právem náleží