Hlavní obsah

liquid [ˈlɪkwɪd]

Podstatné jméno

  1. kapalina, tekutinawashing-up liquidprostředek na nádobí tekutý
  2. ling.likvida

Přídavné jméno

  1. kapalný, tekutýliquid diettekutá strava
  2. ekon.likvidní rychle přeměnitelný na hotovostliquid assetslikvidní aktiva

Vyskytuje se v

asset: ekon. current/liquid/fixed/net/tangible/intangible assetsoběžná/likvidní/stálá/čistá/hmotná/nehmotná aktiva

prostředek: prostředek na mytí nádobíwashing-up liquid

skupenství: plynné/kapalné/pevné skupenstvígaseous/liquid/solid state

tekutý: tekutý dusíkliquid nitrogen