Hlavní obsah

riot [ˈraɪət]

Podstatné jméno

  1. výtržnosti hromadné, (veřejné) nepokoje, pouliční bouřepráv. incitement to riotpodněcování k (veřejným) nepokojůmriot gear(policejní) výstroj těžkooděnce pro boj s výtržníky, demonstranty ap.riot gunpuška na gumové projektily k rozhánění výtržníků ap., brokovnice (s krátkou hlavní)
  2. of sth přen. široká paleta, pestrá směs, záplava čeho chuti, barev ap.

Vyskytuje se v

race riot: rasové nepokoje/incidentyrace riots

riot: důrazně napomenout, ostře pokárat kohoread sb the riot act

police: pořádková policie, oddíl pro boj s výtržníkyriot police

erupt: Ve městě vypukly nepokoje.The city erupted into riots.

pouliční: pouliční nepokojeriots

těžkooděnec: policejní těžkooděncipolice in riot/full gear

výtržnost: výtržnostidisturbance(s), disorder, násilné nepokoje riot(ing)

popustit: popustit uzdu fantaziilet one's imagination run riot, engage in a flight of fancy