Hlavní obsah

affair [əˈfeə]

Vyskytuje se v

domestic: vnitřní záležitosti státudomestic affairs

external: Ministerstvo zahraničíMinistry of External Affairs

extramarital: mimomanželský poměrextramarital affair

hit and miss: věc náhodyhit-and-miss affair

internal: vnitřní záležitostiinternal affairs

statement: přehled stavu/výkaz aktiv a pasiv (podniku) při konkurzuekon. statement of affairs

ministerstvo: ministerstvo zahraničních věcíMinistry/AmE Department of Foreign Affairs, v Británii Foreign Office, v USA State Department

mít: mít něco s kýmvztah have an affair with sb, romance sb, stýkat se associate with sb

událost: zahraniční události ve zprávách ap.foreign affairs

affair: veřejné děnípublic affairs