Hlavní obsah

internal [ɪnˈtɜːnəl]

Vyskytuje se v

bleeding: med. internal bleedingvnitřní krvácení

combustion: internal combustion enginespalovací motor

engine: (internal) combustion enginespalovací motor

revenue: AmE Internal Revenue Servicefinanční úřad USA složka ministerstva financí, zabývající se výběrem federální daně

admit: She was admitted to hospital with internal injury.Byla hospitalizována s vnitřním zraněním.

sekrece: internal secretionvnitřní sekrece

spalovací: (internal) combustion enginespalovací motor

vnitřní: inner/řidč. internal earanat. vnitřní ucho

internal: internal affairsvnitřní záležitosti