Hlavní obsah

limited [ˈlɪmɪtɪd]

Přídavné jméno

  1. omezený, limitovaný, malý možnosti, zásoba ap.
  2. BrE, ekon.s ručením omezeným společnost ap.company limited by shares(neveřejná) akciová společnost

Vyskytuje se v

limit: of sth meze, možnosti čehothe limits

built-up: maximální (povolená) rychlost v obcispeed limit in built-up areas

company: společnost s ručením omezenýmekon. limited liability company

emission: emisní limityemission limits

including: zahrnující mimo jiné, mimo jiné včetněincluding, but not limited to

liability: společnost s ručením omezenýmlimited liability company

limited: (neveřejná) akciová společnostcompany limited by shares

partner: společník s ručením omezeným, komanditistaekon. limited/special partner

speed limit: dodržovat rychlost řidič ap.do the speed limit

vocabulary: omezená slovní zásobalimited vocabulary

exceed: překročit (maximální) povolenou rychlostexceed the speed limit

akciový: akciová společnostjoint-stock company, veřejná public (limited) company, zkr. PLC

dodržovat: dodržovat rychlostobserve the speed limit

hranice: spodní/horní věková hraniceminimum/maximum age limit

komanditní: komanditní společnostlimited partnership

načas: jen načasfor a limited time only

nejvyšší: nejvyšší povolená rychlostspeed limit

omezení: omezení rychlostispeed limit

omezený: společnost s ručením omezenýmlimited (liability) company, zkr. Ltd, AmE Inc.

povolený: maximální povolená rychlostspeed limit

ručení: společnost s ručením omezenýmlimited liability company

rychlost: dopr. omezená rychlost na silnicispeed limit

rychlostní: rychlostní komunikace(limited-access) highway

společnost: ekon. společnost s ručením omezenýmlimited liability company

věkový: věková hraniceage limit

vybičovat: vybičovat se k maximálnímu výkonupush osf to the limit

maximální: maximální povolená rychlostspeed limit

ohraničený: časově ohraničenýtime-limited

přepínat: přepínat (své) sílypush osf to the limit, overexert osf, overstrain osf

přesahovat: přesahovat všechny mezego over the limit