Hlavní obsah

bounded [ˈbaʊndɪd]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

bound: be bound tomuset z přirozených příčin ap., být povinen

bound: be bound to do sthjistě, určitě, muset

bound: boundshranice, omezení

bound: be bounded by sthomezovat se, být omezen na co na určité činnosti ap.

bound: know no boundsneznat hranic, být bezmezný

hand: bound hand and footse spoutanýma rukama i nohama

bind: be bound by sthbýt vázán čím zákonem, smlouvou, pravidly

bound: homeward-boundna cestě domů, směřující domů z cest ap.

bound: bound aheadvyskočit (nahoru) kvalita, množství ap.

outward: outward boundodjíždějící, opouštějící domov, odplouvající, vyplouvající z přístavu, loď, cestující, odjíždějící vlak

bound: She's bound to know.Určitě to ví.

duty-bound: I felt duty-bound to help.Cítil jsem povinnost pomoci.

namířit: mít namířeno kambe heading, AmE be headed swh, for sth, be going swh, be bound for sth

vázaný: smluvně vázaný, vázaný smlouvoubound by a contract

zámezí: do zámezíout(-of-bounds)

rámec: v rámci možnostíwithin the bounds of possibility

vázat: být vázán slibembe bound by a pledge

vozík: být (upoutaný) na vozíku invalidnímbe in a wheelchair, be wheelchair-bound

zakázat: Do této oblasti je vstup zakázán.This area is out of bounds.