Hlavní obsah

bounded [ˈbaʊndɪd]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

bound: boundshranice, omezení

hand: bound hand and footse spoutanýma rukama i nohama

bind: be bound by sthbýt vázán čím zákonem, smlouvou, pravidly

outward: outward boundodjíždějící, opouštějící domov, odplouvající, vyplouvající z přístavu, loď, cestující, odjíždějící vlak

duty-bound: I felt duty-bound to help.Cítil jsem povinnost pomoci.

namířit: be heading, AmE be headed swh, for sth, be going swh, be bound for sthmít namířeno kam

vázaný: bound by a contractsmluvně vázaný, vázaný smlouvou

zámezí: out(-of-bounds)do zámezí

rámec: within the bounds of possibilityv rámci možností

vázat: be bound by a pledgebýt vázán slibem

vozík: be in a wheelchair, be wheelchair-boundbýt (upoutaný) na vozíku invalidním

zakázat: This area is out of bounds.Do této oblasti je vstup zakázán.