Hlavní obsah

voda

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (H2O) watervoda z kohoutkutap waterpitná vodadrinking/hl. AmE potable wateružitková/tekoucí vodanon-potable/running waterminerální vodamineral watersladká/slaná vodafresh/salt water
  2. (vodní útvar) water(vodní plocha) body of waterpobřežní vodycoastal waterspo vodě cestovat ap.by waterpod vodouunder water
  3. (přípravek) lotion, wash, waterústní vodamouthwashvoda po holeníaftershave (lotion)pleťová vodaface lotion

Vyskytuje se v

čistírna: sewage treatment plantčistírna odpadních vod

čištění: wastewater/sewage treatmentčištění odpadních vod

dešťový: rainwaterdešťová voda

holení: aftershavevoda po holení

chlorový: chlorine waterchlorová voda

kolínský: (eau de) Cologne, Cologne waterkolínská (voda)

odpadní: wastewater, waste water, splašky sewageodpadní vody

pitný: drinking waterpitná voda

podzemní: groundwater, studniční well waterpodzemní voda

povrchový: surface watergeol. povrchová voda

reaktor: water-cooled reactorvodou chlazený reaktor

rozpustný: water-soluble/fat-solublerozpustný ve vodě/v tucích

skok: divingskoky do vody

sladký: fresh watersladká voda

slaný: mořská salt waterslaná voda

spodní: ground water, z pramene spring waterspodní voda

stojatý: stagnant water, still water(s)stojatá voda

svěcený: holy watersvěcená voda

tlak: air/water pressuretlak vzduchu/vody

toaletní: toilet water/soaptoaletní voda/mýdlo

úpravna: water treatment plantúpravna vody

ústní: mouthwash, mouth rinseústní voda

užitkový: non-potable water, k chlazení, čištění ap. též service water, průmyslová industrial wateružitková voda

zdroj: water sourcevodní zdroj, zdroj vody

živý: water of lifeživá voda

mnoho: too many questions/much waterpříliš mnoho otázek/vody

nalít: pour some water into a glassnalít do sklenice vodu

napustit: run water into sth, fill sth with waternapustit vodu do čeho

omýt: I washed my face (with cold water).Omyl jsem si obličej (studenou vodou).

povodňový: flood waterpovodňová voda

sahat: Water was reaching to his shoulders.Voda mu sahala až po ramena.

stoupat: The waters continue to rise.Voda dále stoupá.

téct: He left the tap running.Nechal téct vodu.

úprava: (chemical) water treatment(chemická) úprava vody

vařit: I'll put the kettle on.Dám vařit vodu. na čaj ap.

vsáknout se: Water soaked into the ground.Voda se vsákla do země.

vynořit se: surfacevynořit se (z vody)

vytáhnout: pull sb from the watervytáhnout koho z vody

zalít: pour on waterzalít (vodou) kávu, čaj ap.

zásobárna: water reservoir/resource/supplyzásobárna vody

tichý: Still waters run deep.Tichá voda břehy mele.

uplynout: A lot of water has flowed under the bridge since then.Od té doby už uplynulo hodně vody.

aqueous: anat. aqueous humourkomorová voda

barrel: rain barrelsud na dešťovou vodu

boil: boil a kettle, put a kettle on to boildát vařit vodu v konvici, přivést vodu v konvici k varu

bottled: bottled waterbalená voda

coastal: coastal waterspobřežní vody

contamination: groundwater contaminationkontaminace podzemních vod

discharge: discharge of sewagevypouštění odpadních vod

dispenser: water dispenservýdejník vody

disposal: sewage disposal plantčistička odpadních vod

fresh: fresh watersladkáne mořská/pitná voda

harvesting: rainwater harvestingsběr dešťové vody

kettle: put the kettle onpostavit vodu na čaj ap.

lotion: after-shave lotionvoda po holení

marginal: geogr. marginal seapobřežní vody 6 km široký pás podél pobřeží státu

offshore: offshore fisherypříbřežní rybolov, rybolov v pobřežních vodách

plunge: take a plungeskočit do vody, smočit se (ve vodě)

prime: prime a pumpprolít čerpadlo, natáhnout vodu do čerpadla

purification: water purification plantčistička vody

queasy: have a queasy stomachmít podrážděný žaludek/žaludek na vodě

remediation: groundwater remediationsanace podzemních vod

resistant: water-resistantvodě odolný, vodovzdorný, vodotěsný

sewage: sewage waterodpadní vody

shore: off shorev pobřežních vodách, na vodě

soluble: water-solublevodorozpustný, rozpustný ve vodě

splash: splash about in watercachtat se ve vodě

spring: spring waterpramenitá voda

tap: hot(-water) tapkohoutek s teplou vodou

territorial: territorial watersteritoriální vody

treatment: sewage water treatmentčištění odpadních vod

troubled: troubled watersrozbouřené vody

untreated: untreated sewageneupravené/nečištěné odpadní vody

wastage: wastage of waterplýtvání vodou

water: fresh watersladká voda

pretty: The water is pretty cold.Voda je pěkně studená.

slosh: The water sloshed around.Voda cákala kolem.

under: He pushed her head under.Zatlačil jí hlavu pod vodu.

voda: drinking/hl. AmE potable waterpitná voda

brothel: brothel keeper/madambordelmamá, majitel(ka) bordelu