Hlavní obsah

easing [iːzɪŋ]

Vyskytuje se v

at: stand at easestát v pohovu

námaha: effortlessly, without effort, snadno with easebez námahy

nenáročnost: ease of use, easy usenenáročnost obsluhy

plyn: throttle back, ease up on the gasubrat plyn

pohoda: peace of mind, heart's easeduševní pohoda

pohov: (Stand) at ease!, uvolněný Stand easy!Pohov!

zmírnit: ease the tensionszmírnit napětí

poměrně: with relative easepoměrně snadno

ulevit: It eased his pain.Ulevilo mu to od bolesti.

ease: with easesnadno, hravě, s lehkostí