Hlavní obsah

dvojí

Číslovka

  1. (ve dvou druzích) two (kinds of)(o párových) two pairs of sth(soupravy) two sets of sthdvoje kalhotytwo pairs of trousers
  2. (dvojitý) double(se dvěma aspekty) dual(ve dvou formách ap.) two-prongeddvojí občanstvídual citizenshipvést dvojí životlead double life

Vyskytuje se v

bod: score two pointszískat dva body hráč ap.

dvoje: two pairs of trousersdvoje kalhoty

dvojí: two pairs of trousersdvoje kalhoty

džíny: a pair/two pairs of jeansjedny/dvoje džíny

kalhoty: two pairs of trousersdvoje kalhoty

neděle: two weeks, hl. BrE fortnightdvě neděle

raz: in no time, in a jiffyraz dva rychle

zlo: choose the lesser of two evilsvybrat (si) menší ze dvou zel

celá: zero point twožádná celá dvě desetiny 0,2

čítat: The library numbers two thousand volumes.Knihovna čítá dva tisíce svazků.

čtvrt: at a quarter past oneve čtvrt na dvě

lomit: two over threemat. dvě lomeno třemi

maximálně: I smoke two cigars a week maximum.Týdně vykouřím maximálně dva doutníky.

měřit: My father is two metres tall.Otec měří dva metry.

nanejvýš: We'll give them two at the most.Dáme jim nanejvýš dva.

narazit: I came across two errors.Narazil jsem na dvě chyby.

navíc: two extra/more daysdva dny navíc

o: two years oldero dva roky starší

osoba: table for two (people)/(persons)stůl pro dvě osoby

ovládat: Her command of both languages is perfect.Ovládá oba jazyky bezvadně.

ozvat se: Two gunshots were heard.Ozvaly se dva výstřely.

pohřešovat: Two children are/go missing.Pohřešují se dvě děti.

prohrát: He lost two hundred crowns.Prohrál dvě stě korun.

přepadnout: I was attacked/mugged by two guys.Přepadli mě dva chlapi.

příslušnost: double nationality/citizenshipdvojí státní příslušnost

rok: He is two years old.Jsou mu dva roky.

rovnat se: Three plus two equals five.Tři plus dvě se rovná pět.

rozhlédnout se: look both waysrozhlédnout se na obě strany na přechodu

scházet: Two pupils are missing.Schází dva žáci.

schod: climb two flights of stairsvyjít dvoje schody

spořádat: She polished off two portions.Spořádala dvě porce.

starat se: She looks after two kids.Stará se o dvě děti.

sto: two hundreddvě stě

třetina: two thirds of sthdvě třetiny čeho

vést: They are leading by two goals., They have a two-goal lead., They are up (by) two goals.Vedou o dvě branky.

vyloupit: Two banks were robbed.Byly vyloupeny dvě banky.

vynásobit: multiplied by 2vynásobeno dvěma

vypít: He drank it up in two gulps.Vypil to dvěma doušky.

vyvstat: Two questions arose.Vyvstaly dvě otázky.

zavazadlo: two pieces of luggagedvě zavazadla

levý: His fingers are all thumbs.Má obě ruce levé.

moucha: kill two birds with one stonezabít dvě mouchy jednou ranou

táhnout: Two is better than one.Ve dvou se to lépe táhne.

zabít: kill two birds with one stonezabít dvě mouchy jednou ranou

double life: live a double lifevést dvojí život

dual: práv. dual nationalitydvojí (státní) občanství

hand: two screws of the same handdvě šroubovice se stejným směrem vinutí závitu

luggage: two pieces of luggagedvě zavazadla

prong: přen. two-pronged attackútok na dvou frontách

table: a table for twostůl pro dva

thirty: sport. thirty alltřicet oba v tenise

two: in twospo dvou, ve dvojicích

two-horse: two-horse racezávod se dvěma (hlavními) favority

whammy: double whammydvojnásobné neštěstí, dvě pohromy najednou v jedné oblasti

world war: between the two world warsmezi dvěma sv. válkami

apiece: I gave them two apples apiece.Každému jsem dal dvě jablka.

assess: He was assessed a two-minute penalty.Byl vyloučen na dvě minuty.

between: She stood between two trees.Stála mezi dvěma stromy.

both: both of these womenobě tyto ženy

contradictory: two contradictory lawsdva protichůdné zákony

could: He could be out in two months.Mohl by být venku za dva měsíce.

disqualify: He was disqualified from driving for two years.Byl mu na dva roky odebrán řidičský průkaz.

double: My number is double three, double two.Mé číslo je tři tři, dva dva.

for: table for twostůl pro dva

from: Two from eight leaves six.Osm bez dvou je šest.

get: We got two different results.Získali jsme dva odlišné výsledky.

hundred: two hundred and twentydvě stě dvacet

in: It has two meters in length.Na délku to má dva metry.

junior: be two years sb's juniorbýt o dva roky mladší než kdo

keep: We keep two horses.Chováme dva koně.

lap: Two laps to go.Dvě kola do cíle.

may: Both of them, I may say, are reliable.Mohu říci, že oba jsou spolehliví.

o'clock: at two o'clockve dvě hodiny

part: in two partsve dvou částech, dvoudílný věc ap.

should: We should have it finished by two.Do dvou bychom to měli mít hotové.

slow: My watch is two minutes slow.Hodinky mi jdou o dvě minuty pozadu.

bedpost: between you and me and the bedpost(jen) mezi námi (dvěma), mezi námi děvčaty

double standard: have/apply a double standardměřit dvojím metrem

kill: kill two birds with one stonezabít dvě mouchy jednou ranou

limbo: be in limbobýt v nejasné situaci mezi dvěma možnostmi, být postaven před dvě možnosti

dva, dvě: two at a timepo dvou dva naráz