Hlavní obsah

závadný

Vyskytuje se v

nezávadný: ekologicky nezávadnýenvironmentally safe, ecologically sound, environment friendly, eco-friendly

zdravotně: zdravotně závadnýharmful to health, unhealthy, nečistý form. insanitary

ecologically: ecologically soundekologicky nezávadný/šetrný

environmentally: environmentally friendly goodsekologicky nezávadné zboží

product: green productekologicky nezávadný výrobek

sound: environmentally/ecologically soundekologický, ekologicky nezávadný

unfriendly: environmentally-unfriendlyneekologický, ekologicky závadný

unsound: environmentally unsoundekologicky závadný/škodlivý, poškozující životní prostředí