Hlavní obsah

environmentally [ɪnˌvaɪərənˈmentəlɪ]

Příslovce

  • ekologicky s ohledem na životní prostředíenvironmentally friendly goodsekologicky nezávadné zboží

Vyskytuje se v

environmentally: ekologicky nezávadné zbožíenvironmentally friendly goods

pollution: znečištění životního prostředíenvironmental pollution

unfriendly: neekologický, ekologicky závadnýenvironmentally-unfriendly

unsound: ekologicky závadný/škodlivý, poškozující životní prostředíenvironmentally unsound

nezávadný: ekologicky nezávadnýenvironmentally safe, ecologically sound, environment friendly, eco-friendly, non-polluting, přen. green

ochrana: ochrana životního prostředíenvironment(al) protection, protection of the environment

životní: ochrana/znečišťování životního prostředíenvironmental protection/pollution

environmental: ekologický terorismusenvironmental terrorism