Hlavní obsah

unfriendly [ʌnˈfrendlɪ]

Vyskytuje se v

unfriendly: neekologický, ekologicky závadnýenvironmentally-unfriendly