Hlavní obsah

reverse [rɪˈvɜːs]

Vyskytuje se v

hovor: hovor na účet volanéhoAmE collect/ BrE reverse charge call

obrácený: v obráceném pořadíin reverse(d) order

pořádek: v obráceném pořádkuin reverse order

pořadí: v obráceném pořadíin reverse order

rub: rub mincereverse (side) of a coin, řidč. verso, při házení tails

strana: rubová/lícová stranareverse/obverse (side)

účet: hovor na účet volanéhoBrE reverse charge call, AmE collect call

volaný: telefonovat na účet volanéhoBrE reverse the charges, AmE make a collect call

volat: volat na účet volanéhoBrE reverse the charges, AmE make a collect call

zadní: zadní strana čehoback (side), rub ap. reverse (side) of sth, listu verso

zavolat: zavolat na účet volanéhoBrE make a reverse charge call, reverse the charges, AmE call collect, make a collect call

zpátečka: zařadit zpátečkuput the car in reverse

call: hovor na účet volanéhocollect call, BrE reverse charge call

charge: volat na účet volanéhoBrE reverse the charges

reverse: přenesení daňové povinnosti z DPHreverse charge

takeover: převzetí větší společnosti menšíekon. reverse takeover

reverz: discharge osf/hl. AmE sign out against medical advicepodepsat revers, být propuštěn na revers z nemocnice