Hlavní obsah

heaven [ˈhevən]

Citoslovce

Vyskytuje se v

cope: nebeská klenbacope of heaven

nebe: být v nebibe in heaven

ráj: ráj na zemiheaven on earth, earthly paradise

heaven: nebe(sa), oblohathe heavens