Hlavní obsah

word [wɜːd]

Podstatné jméno

 1. slovo část věty, výrazcuss wordzaklení, sprosté slovoGod's Word, Word of Godslovo Boží Biblevýp. word wrapzalamování slov v textovém editoru
 2. words text, slova písně
 3. words přen.ostrá debatahave words with sbpohádat se, vyříkat si to, rafnout se, vjet si do vlasů, důrazně si promluvit s kým, vytmavit to komuhovor. have a word with sbpromluvit si s kým krátce
 4. of sth zpráva, informace, vzkaz o čemWe must get word to him.Musíme mu dát zprávu.send word of sthvzkázat, oznámit komu coget/put the word outoznámit (to), vyhlásit (to), ohlásit (to) dát vědět ostatním
 5. slib, slovogive/keep one's worddát/dodržet své slovoupon my wordna mou čest

Fráze

 1. i přen.dirty word sprosté slovo
 2. eat one's words uznat svůj omyl, vzít svá slova zpět
 3. be a (wo)man of few words moc toho nenamluvit, být nemluvný člověk
 4. from the word go od samého počátku
 5. never have a good word to say about sb/sth stále kritizovat koho/co, nemít vlídného slova pro koho/co
 6. in sb's (own) words podle (vlastních) slov koho při citování
 7. in a word zkrátka shrnutí řečeného
 8. be lost for words nemít slov překvapením ap.
 9. hovor.mark my words dej na slova, to mi věř varování
 10. by word of mouth ústně šířit se ap.
 11. man/woman of his/her word spolehlivý člověk, kdo drží slovo
 12. in other words jinak řečeno, jinými slovy
 13. too sth for words neskutečně, nevýslovně jaký hloupý ap.
 14. be true to one's word dodržet slovo
 15. word for word doslovně, slovo od slova, doslova opakovat řečené ap.

Vyskytuje se v

edgeways: get a word in edgewaysdostat se (konečně) ke slovu

meaning: not know the meaning of the wordnevědět, co je to ..., být zcela cizí co komu nemít povědomí

operative: the operative wordnejdůležitější slovo na nějž se klade důraz

bandy: bandy words with sbdohadovat se, mít výměnu názorů s kým

battle: battle of wordsslovní potyčka

break: break one's wordporušit slovo

completion: výp. word completionnašeptávátko

duel: duel of wordsslovní přestřelka

endearment: words of endearmentněžnůstky

fumble: fumble for words(těžko) hledat slova, krkolomně se vyjadřovat

game: word gamehra se slovy

get in: get a word indostat se ke slovu v řeči jiných

god: náb. Word of God, God's Wordslovo Boží Bible

honour: give sb one's word of honourdát komu čestné slovo

look up: the most looked-up wordsnejhledanější slova ve vyhledávači ap.

meaning: word meaningvýznam slova

put: put sth into (one's own) wordsvyjádřit co (vlastními) slovy

send: send wordvzkázat

spoken word: spoken word albumalbum mluvených skladeb s mluveným místo zpívaným textem

stuck: be stuck for an answer/words.nevědět, co odpovědět/říct.

stuck: BrE be stuck for wordsnevědět, co říct, nemít slov

syllable: one-syllable wordsjednoslabičná slova

taboo: taboo wordsneslušná slova, vulgarismy

begin: The word begins with an I.Slovo začíná na I.

get around: Word got around that ...Rozkřiklo se, že...

keep: You failed to keep your word.Nedodržel jsi slovo.

last: He recorded every last word.Nahrál každičké slovo.

mean: What does this word mean?Co znamená toto slovo?

not: not a wordani slovo

utter: Without uttering a word.Aniž by řekl slovo.

mouth: by word of mouthústně sdělit ap.

mum: Mum's the word!Nikomu ani muk!