Hlavní obsah

vystavený

Vyskytuje se v

faktura: fin. vystavit fakturuissue/řidč. make (out) an invoice

recept: vystavit receptwrite (out) a prescription

vystavit: vystavit fakturuissue/make/hl. BrE raise an invoice

attack: vystavený útokuunder attack

danger: vystavit koho nebezpečí, ohrozit kohoput sb in danger

display: vystavit co sbírku ap.put sth on display

exhibit: být vystaven obraz, zvíře ap.be exhibited

exhibition: vystavovaný, vystavený, ke zhlédnutí na výstavěon exhibition

incriminate: vystavit se trestnímu stíhání, dostat se do podezření svým přičiněnímincriminate osf

invoice: vystavit fakturuissue/make out an invoice

jeopardy: vystavit nebezpečí, ohrozit co/kohoput/place sth/sb in jeopardy

place: ohrozit, vystavit riziku koho/coplace sb/sth at risk

risk: ohrozit, ohrožovat, vystavit riziku kohoput sb at risk

show: být vystaven obraz ap.be on show