Hlavní obsah

wall [wɔːl]

Podstatné jméno

  1. stav.zeď, stěna v pokoji ap., zídkabrick wallcihlová zeďpartition wallpřepážka, příčkacurtain wallzávěsová stěna nenosnáwall socketzásuvkastav. wall platepozednice
  2. hradbathe Great Wall of ChinaVelká čínská zeďcity wallsměstské hradbystav. framed wallstěna s dřevěnou konstrukcíretention wallochranná přizdívka u izolační vrstvy, zádržná zeď

Přídavné jméno

  • nástěnný, stěnový k umístění na zeďwall clocknástěnné hodinywall bracketstěnová konzola k zavěšení kolejničky závěsu ap.

Fráze

  1. hovor.be banging one's head against a (brick) wall hrách na stěnu házet marně se pokoušet
  2. have one's back to the wall být přitlačen ke zdi
  3. hovor.be climbing the walls lézt po zdi nervozitou, strachem ap.

Vyskytuje se v

plug: hmoždinka(wall) plug

wall: obehnat zdí, obezdít, přen. ohraničitwall (in)

walled: mající jaké stěny-walled

bar: ribstolsport. wall bars

calendar: nástěnný kalendářwall calendar

cavity wall: izolace pomocí dvojité stěnycavity wall insulation

clock: nástěnné hodinywall clock

-mounted: nástěnný, připevněný na zdiwall-mounted

silence: hradba mlčeníwall of silence

unit: nábytková stěna s poličkami ap.wall unit

womb: děložní stěnawall of the womb

against: Opřela se o zeď.She leaned against the wall.

press: Přitiskl se zády ke zdi.He pressed his back to the wall.

wall-to-wall: Bylo tam úplně narváno., Byl tam nával.It was wall-to-wall people.

čínský: Velká čínská zeďthe Great Wall of China, přen. Chinese wall

hodiny: nástěnné hodinywall clock

hradba: městské hradbycity walls

kalendář: nástěnný/stolní kalendářwall/desk calendar

lezecký: sport. lezecká stěnaclimbing wall

nástěnný: nástěnná malbawall painting, mural (painting)

obehnaný: obehnaný zdí/hradbouwalled (in)

obehnat: obehnat zdíwall sth in, surround sth with a wall

obvodový: stav. obvodové zdivoperimeter wall

podpěrný: stav. podpěrná zeďsupporting wall

stěna: stav. nosná stěnabearing/supporting wall

zeď: Zeď nářkůthe Wailing Wall

opřít: Opřel jsem kolo o zeď.I propped my bike against the wall.

pověsit: pověsit co na zeď obraz ap.hang sth on the wall

přepážka: zděná přepážkawalled partition

přibít: Přibil rám na zeď.He nailed the frame on the wall.

tlustý: tlustá stěna/čárathick wall/line

viset: Na stěně visel obraz.A picture hung on the wall.

zarazit: Zarazil hřebík do zdi.He drove a nail into the wall.

prorazit: Hlavou zeď neprorazíš!Don't bang your head against a brick wall.

ucho: I stěny mají uši!The walls have ears!

brick: házet hrách na zeď marně se něco snažit vysvětlit ap.be banging one's head against a brick wall